Tài khoản Online Audi

Mô tả sản phẩm

Đây là tài khoản chính hãng được sử dụng trên các website trực tuyến nhằm mục đích thực hiện các chức năng đặc biệt . Nếu bạn đang sở hữu 1 gara , xưởng dịch vụ tư nhân , bạn không thể thực hiện quyền đại lý trong quá trình sửa chữa các hạng mục đặc biệt như lập trình hộp điều khiển , cài đặt chức năng đặc biệt , cài đặt chìa khóa … Thì đây chính là giải pháp cho bạn . Khi sử dụng tài khoản này bạn có thể kết nối trực tiếp với các thiết bị phần cứng Clone với chi phí thấp nhất và đầy đủ chức năng như một đại lý 4S thực sự.

Lưu ý : Trước khi sử dụng tài khoản này, bạn cần phải chắc chắn rằng các thiết bị hiện có của bạn (phần cứng và phần mềm) phải tương thích với nhau.

Một tài khoản chỉ sử dụng được trên một máy tính, nếu bạn muốn đổi sang một máy tính khác, bạn cần phải mua tài khoản mới, tài khoản này không thể chia sẻ sang máy tính khác. Nếu bạn muốn gỡ bỏ chương trình ra khỏi máy tính của bạn, chúng tôi sẽ giúp bạn đăng ký thêm một lần nữa, nhưng cần có URL giống URL trước.

Trong lần đầu tiên, chúng tôi sẽ gửi cho bạn các tập tin và đăng ký từ xa, giữ lại tên tài khoản và mật khẩu trên máy tính của bạn.

Mỗi tài khoản được sử dụng trong vòng một năm (kể từ ngày đăng ký cho đên đúng ngày này vào năm sau).

Tài khoản VAS 5054A ODIS V2.0

Năm đầu tiên: 11.000.000/năm (kể từ ngày đăng ký sử dụng).
Năm kế tiếp :  8.000.000/năm (Kể từ ngày đăng ký sử dụng của năm kế tiếp đó)
Phiên bản mới nhất : V2.0

Không được hổ trợ về Update phần cứng và phần mềm (nghĩa là bạn mua phiên bản V2.0, bạn chỉ có thể sử dụng phiên bản V2.0 trong vòng một năm.)
Với Audi, Seat, Skoda, mật khẩu sẽ không đổi trong vòng 1 năm.
Với VW, mật khẩu sẽ đổi một tuần một lần, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email với 30K tập tin kèm theo. Bạn chỉ cần sao chép tập tin kèm theo đó đến cùng địa chỉ cũ, sau đó bạn có thể sử dụng tài khoản VW để lập trình.