Phần mềm chuyên hãng Kia GDS (Phiên bản 01/2015)

Mô tả sản phẩm

Phần mềm chuyên hãng Kia GDS:
Tên: KIA GDS 2015
Dung lượng : 36.8 GB
In production : 10.2013
Type: All Regions
Format : 1 DVD & 5 DVD-DL
Support : Windows 7, Windows Vista, Windows XP / 32 bit

 KIA GDS là bộ phần mềm phục vụ sửa chữa tốt nhất, chi tiết nhất cho các xe con và xe tải nhẹ của hãng  kia với các dòng xe được cập nhật mới đến năm 2015

Chức năng

  • Tra cứu sơ đồ mạch điện của tất cả các hệ thống của tất cả các xe của hãng Kia (Rất nhiều xe không có trong Autodata, All Data, Ondemand).
  • Hướng dẫn, gợi ý sửa chữa, tháo lắp.
  • Tra cứu mã phụ tùng.

Dòng xe hỗ trợ