Phần mềm chẩn đoán tương thích với WinCE và Window có khả năng cài đặt trên laptop và PDA. Ngôn ngữ của máy chẩn đoán dựa trên XML với hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu độc lập và hiệu suất cao sẽ dễ dàng trong việc kết nối và truy cập tất cả hệ thống điều khiển trên xe

Trackbacks and pingbacks

  1. adidas superstar all colors
    adidas superstar all colors I do not know whether it's just me or if everybody else experiencing problems with…

Leave a reply